به منظور کنترل متالورژیکی ذوب، اندازه‌گیری اکتیویته اکسیژن محلول در مذاب به صورت غیرمستقیم و از ولتاژ خروجی سل الکتروشیمیایی و میلی ولت ترموکوپل دما به دست می‌آید. سل الکتروشیمیایی مورد استفاده به قرار زیر است:

Mo/Cr+Cr2O3//ZrO2.MgO//(O)Fe/Fe

در دمای ذوب فولاد، اکسیژن به صورت یون منفی وجود دارد. پراب‌های اکسیژن در واقع یک سل الکتروشیمیایی هستند که یک پایه آن مذاب فولاد، پایه دیگر الکترود مولیبدن موجود در سل مرجع می‌باشد. با ورود سل به مذاب، یون‌های اکسیژن از دیواره الکترولیت جامد زیرکونیایی عبور کرده و سل الکتروشیمیایی مذکور کامل می‌گیرد. در ادامه با استفاده از معادله نرنست و دانستن دما، ثابت جهانی گازها، ثابت فارادی و اکتیویته اکسیژن محاسبه می‌گردد:

Log a(O) ppm=1.36+0.0059*(E+0.54*(T-1550)+0.0002*E*(T-1550))

1- high ppm

مشخصات فنی
50-1000 ppmمحدوده
4-10 sزمان اندازه‌گیری
1500 mmطول پراب

1- low ppm

مشخصات فنی
10-50 ppmمحدوده
4-10 sزمان اندازه‌گیری
1500 mmطول پراب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *